http://www.ladsan.witryna.info/
Ważne informacje i komunikaty

Informujemy, że nowy Punkt Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie zostanie otwarty w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek) Przyjmowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białogard, odbywać się będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 15:00.

 

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>Rodzaje pojemników<<<<<<<<<<<<


Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego pojemnika do wywozu odpadów komunalnych przeczytaj poniższą informację.


Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” s.c. uprzejmie informuje mieszkańców miasta Białogard, iż odbiór odpadów komunalnych odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pojemników, które spełniają krajową normę PN-EN 840-1:2013-05E oraz w odpowiednio oznaczonych kolorystycznie workach PCV typu HDPE o dużej gęstości.Pojemniki na odpady komunalne spełniające obowiązującą w kraju normę PN-EN 840-1:2013-05E są przystosowane do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych mechanicznie opróżniane.

W następnej zakładce strony znajdują się zdjęcia przykładowych pojemników spełniających krajową normę PN-EN 840-1:2013-05E oraz zaznaczone na pojemnikach charakterystyczne elementy (kołnierz z uchwytem), które są wymagane przy mechanicznym ich opróżnianiu. 

Firma „Ład-San” zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Białogard, aby przy zakupie odpowiednich pojemników zwracać uwagę na wyżej opisywaną normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nie posiadające charakterystycznych kołnierzy/uchwytów nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane.

Właściciele prywatnych posesji, którzy nie posiadają odpowiednich pojemników zgodnych z norma PN-EN 840-1:2013-05E, mogą dokonać ich zakupu w specjalistycznych sklepach, jak i również w siedzibie firmy „Ład-San”. 

Do czasu zakupu odpowiednich pojemników odpady komunalne proszę wystawiać we właściwych kolorystycznie workach PCV typu HDPE o dużej gęstości (samodzielnie, nie w pojemnikach nietypowych), do godz. 7:00 przed posesję, zgodnie z obowiązującym w mieście Białogard harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.